Otwieranie Jupyter Notebook bez konieczności instalowania oprogramowania

Status Job ID Name Coverage
  Build
canceled #954
build

 
  Test
canceled #956
allowed to fail
code_quality

canceled #955
test